עבודות חדשות English צרו קשר גלריה אודות ראשי

הרמוניה
ברונזה
30x20x20cm

הנשיקה
ברונזה
23x12x14cm

טורסו
ברונזה
40x25x20cm

3  2  1   מעבר לדף גלריה   קונסטרוקציות     הדפסים     תבליטים     ברונזה     יודאיקה וארכיאולוגיה