עבודות חדשות English צרו קשר גלריה אודות ראשי

גלילים
חיתוך לינולאום בצבע
60x50cm

פסים בחלל
קולוגרף
70x50cm

פסים בחלל
קולוגרף
70x50cm

6  5  4  3  2  1   מעבר לדף גלריה   קונסטרוקציות     הדפסים     תבליטים     ברונזה     יודאיקה וארכיאולוגיה