עבודות חדשות English צרו קשר גלריה אודות ראשי

במרחב
תחריט
40x40cm

מערבולת הזמן
תחריט
40x40cm

דמות בחלל
תחריט
40x40cm

6  5  4  3  2  1   מעבר לדף גלריה   קונסטרוקציות     הדפסים     תבליטים     ברונזה     יודאיקה וארכיאולוגיה