עבודות חדשות English צרו קשר גלריה אודות ראשי

ספינה
תחריט
50x40cm

זוהר קוטבי
תחריט
58x43cm

ברבור
תחריט
50x40cm

6  5  4  3  2  1   מעבר לדף גלריה   קונסטרוקציות     הדפסים     תבליטים     ברונזה     יודאיקה וארכיאולוגיה