עבודות חדשות English צרו קשר גלריה אודות ראשי

האמנית בסטודיו
צילום

מחווה לואסארלי
תחריט
60x42cm

צדודיות
תחריט
17x23cm

6  5  4  3  2  1   מעבר לדף גלריה   קונסטרוקציות     הדפסים     תבליטים     ברונזה     יודאיקה וארכיאולוגיה